Kto môže súťažiť, ako sa súťaží, o čo sa súťaží

Súťaž je určená pre deti základných škôl.

Súťaže G-Robot môžu zúčastniť maximálne 3 členné tímy družstiev (ale aj jednotlivci), ktorí sú:

  • žiaci II. stupňa základných škôl,
  • žiaci od prímy po kvartu v prípade 8-ročných gymnázií,
  • zmiešané tímy z rôznych škôl, ktoré združujú rôzne kluby, centrá voľného času, krúžky robotiky ap. Tieto tímy budú súťažiť pod hlavičkou jednej organizácie (napr. CVČ, klub robotiky ap), alebo sami za seba. Súťažiaci musia spĺňať vekovú hranicu od 10-15 rokov,
  • jednotlivci, ktorí sa venujú robotike, majú od 10-15 rokov, avšak musia prísť v sprievode dospelého.

  • Súťaž pozostáva z dvoch súťažných kategórií, do ktorých sa dá prihlásiť aj individuálne (zvolí sa pri prihláške).

  • Každá kategória bude mať ohodnotené prvé tri miesta vecnými cenami.

kategória "Katakomby - Zlatá baňa"

1.miesto EV3 cela sada
2.miesto Rozširovacia sada
3.miesto pneumatický systém

kategória "vlastný model"

1.miesto Riadiaca kocka EV3
2.miesto 2x large motory
3.miesto medium motor + svetelný senzor

Kategórie:
1. Vlastný model na tému “Robot pomocník”
2. Katakomby - Zlatá baňa

  • Súťaž je určená pre lego robotov (EV3, NXT, RCX). Iní roboti nebudú do súťaže pripustení. Všetky komponenty musia byť z lega.

Žiak nemôže byť prihlásený v dvoch rôznych tímoch súčasne, ktoré súťažia v jednej kategórií.