Kto môže súťažiť, ako sa súťaží.

Súťaž je určená pre deti základných škôl.

Súťaže G-Robot môžu zúčastniť maximálne 3 členné tímy družstiev (ale aj jednotlivci), ktorí sú:

  • žiaci II. stupňa základných škôl
  • žiaci od prímy po kvartu v prípade 8-ročných gymnázií
  • zmiešané tímy z rôznych škôl, ktoré združujú rôzne kluby, centrá voľného času, krúžky robotiky ap. Tieto tímy budú súťažiť pod hlavičkou jednej organizácie (napr. CVČ, klub robotiky ap). Súťažiaci musia spĺňať vekovú hranicu od 10-14 rokov
  • jednotlivci, ktorí sa venujú robotike, majú od 10-14 rokov, avšak musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu

Všetky tímy musia vystupovať pod hlavičkou školy, CVČ alebo robotického klubu a súťažia zaň. V prípade víťazstva a úspešného umiestnenia, vecné ceny majú slúžiť na rozvoj technického vybavenia týchto organizácií.

  • Každá škola môže nominovať maximálne dva tímy.
  • Súťaž pozostáva z dvoch súťažných kategórií, do ktorých sa dá prihlásiť aj individuálne (zvolí sa pri prihláške)
  • Každá kategória bude mať ohodnotené prvé tri miesta vecnými cenami

Kategórie:
1. Vlastný model na tému “Dopravný prostriedok zajtrajška”
2. Staviame Slovensko

  • Súťaž je určená pre lego robotov (EV3, NXT, RCX). Iní roboti nebudú do súťaže pripustení. Všetky komponenty musia byť z lega.
  • Počas prípravy na súťaž je zakázaný prístup trénera do miestností, kde tímy programujú a konštruujú, ale tréner sa môže zúčastniť obhajoby projektu a samotnej súťaže