Novinky

Chceli by sme medzi základnými školami zvýšiť záujem o G-Robot a preto sme zmenili v pravidlách nasledujúce:

  • súťaže sa môže zúčastniť neobmedzený počet tímov z jednej školy
  • V kategórii Staviame Slovensko sme zjednodušili pravidlá nasledovne:
    a) Robot môže odpad odsunúť z políčka kdekoľvek, dokonca aj mimo celej súťažnej dráhy
    b) po jednej minúte od štartu sa odoberie z dráhy jeden odpad, a to ten, ktorý si tím vyberie.

Registrácia je predĺžená do 22.10.2017