Kategória "Vlastný model"

Zadanie

Kategória: Vlastný model

Téma: “Dopravný prostriedok zajtrajška”

V tejto kategórii bude hodnotený vytvorený model ľubovoľného aj ešte neexistujúceho dopravného prostriedku, ktorý by mal obsahovať inovatívne prvky, ktoré budú na modeli funkčné. Tímy predvedú pred porotou svoj model a všetky jeho konštrukčné “vychytávky”. Môže sa používať diaľkové ovládanie na predvedenie modelu. Sú zakázané zakúpené lego skladačky modelov akýchkoľvek dopravných prostriedkov a ich častí.

Obhajoba projektu má dve časti:

  • Prezentácia/obhajoba - tímy si pripravia digitálnu prezentáciu o svojom dopravnom prostriedku, čo/koho prepravuje, aké je jeho využitie, použité konštrukčné prvky (senzory, motory ai), ich vzájomná interakcia ap. Dôležitým bodom prezentácie je obhájenie originality modelu.
  • Samotné predvedenie modelu a vysvetlenie funkcií jeho jednotlivých častí
  • Ak potrebujete použiť na váš model nejaký iný materiál, kvôli charakteru a funkčnosti modelu, tak môžete, avšak v obhajobe musíte vysvetliť a obhájiť jeho účel.

Dĺžka obhajoby a prezentácie modelu je časovo limitovaná v dĺžke od 3 - 5 minút. Prípadné doplňujúce otázky poroty sa do časového limitu prezentácie nepočítajú.

Hodnotiť sa bude:

a. Konštrukčné riešenie
b. Estetické riešenie
c. Prezentácia

Zadanie alt