Kategória Staviame Slovensko - "Katakomby - Zlatá baňa"

Zadanie

 1. kategoria: "Katakomby - Zlatá baňa"
O čo ide?

Katakomby sú vlastne bludisko. Niektoré chodby v bludisku budú slepé. V chodbách na rôznych miestach budú na robota číhať nástrahy v podobe príšer, ktorým sa musia vyhnúť.

 • Prítomnosť príšery bude indikovať červená čiara naprieč chodbou.
 • V katakombách robota čakajú aj tehličky, ktoré budú umiestnené na "náhodných" miestach v bludisku. (tehličky budú mať tvar kvádrov s kruhovou rukoväťou. Budú vždy v strede chodby, rukoväťou kolmo na stenu a rukoväťou nahor)
  alt Tehličky
  * V prvom kole súťažiaci budú vopred vedieť 7 miest, kde sa tehličky môžu nachádzať a štyri miesta, kde môžu byť príšery. * Tehličky umiestnime na tri miesta (zo siedmych). Príšera bude jedna a tiež bude umiestnená náhodne na jednom zo štyroch určených miest. V druhom kole súťažiaci nebudú vedieť dopredu nič, ani tvar dráhy ani umiestnenie ničoho.**

 • Cieľom bude získať čo najviac zlatých tehličiek za čo najkratší čas tak, aby sa robot vyhol príšerám.
 • Robot bude štartovať zo základne.
 • Bude sa pohybovať v chodbách, ktoré budú mať po krajoch čiernu pásku. Tá bude znázorňovať stenu. Cez žiadnu čiernu pásku (stenu) robot nesmie prejsť viac ako polovicou svojej konštrukcie. Ak sa to stane, okamžite sa vracia na základňu a pokračuje odtiaľ samozrejme už s príslušnou časovou stratou.
 • V prípade, že sa robotovi nepodarí vyhnúť príšere, robot stráca všetky nadobudnuté tehličky a vracia sa do bázy opäť s časovou stratou.
 • Ak robota príšera zožerie druhý krát, robot svoje kolo končí s nulovým bodovým ziskom. Maximálne trvanie kola je 4 min.

  Za každú získanú zlatú tehličku, ktorú robot úspešne donesie do cieľa, tím získa 15 bodov. (tehličky budú TRI).
  Ak počas cesty, alebo manipulácie s ďalšími tehličkami niektorú už naloženú tehlu stratí, tímu sa pripočíta 5 bodov aspoň za úspešné naloženie.

  K bodom za tehličky sa tímom pripočítajú body za čas a to podľa vzorca b=(t/tn)*20,

  kde b sú body ktoré tím obdrží,
  t je najlepší čas, ktorý tím dosiahne
  a tn je čas najrýchlejšieho tímu.

  Najrýchlejší tím môže za najlepší čas získať maximálne 20 bodov.
  Technické interview bude trvať cca 10 minút. Súťažiaci môžu získať rovnako ako za čas 20 bodov.

  Súťaž katakomby bude mať dve kolá

  • Prvé kolo bude prebiehať na dráhe, ktorú súťažiaci vopred poznajú (bude zverejnená na tomto webe). Na tejto dráhe budú mať dva pokusy, z ktorých sa bude hodnotiť ten lepší. Umiestnenie tehličiek a príšer tímom známe nebude. (iba čiastočne)

  • V druhom kole tím dostane dráhu, ktorá nebude zverejnená a súťažiaci ju uvidia až tesne pri štarte. Na nej budú mať tiež dva pokusy. Body získané v druhom kole sa budú násobiť koeficientom 1,5.

  Cieľom bude zostaviť pre robota program, ktorý bude tak flexibilný, že danú úlohu zvládne pre akokoľvek navrhnué bludisko. Z tohto dôvodu toto kolo bude prebiehať v uzavretej miestnosti, kde bude len súťažný tím, porota a učitelia. (teda bez prístupu ostatných tímov) Spoliehame sa na korektnosť a na správneho súťažného ducha učiteľov z konkurenčných tímov, že neprezradia tvar neznámeho bludiska svojim žiakom. Chceme predsa , aby vyhrali tí najlepší.
  Body získané v druhom kole sa budú mať vyššiu hodnotu

  alt

  alt Tu je bludisko. Písmeno P označuje, kde možno bude príšera a písmeno T označuje, kde bude možno tehlička.

  Tím postaví robota na miesto, kde je na obrázku napísané štart (na súťaži nápis odstránime). Zvolí vhodný program a robot autonómne, bez zásahu členov tímu musí byť schopný prejsť bludisko, tak, že získa čo najviac tehál a vyhne sa príšere. A to všetko za najkratší čas. Robot NEMUSÍ v cieli zastaviť. Stačí, ak prejde polovicou svojho "tela" cieľovú čiaru. (Na obrázku ešte nie je dorobená, bude modrá..čo najskôr dodáme obrázok). V tom momente zastavujeme stopky a členovia tímu si odoberú robota z hracieho ihriska.

  Veľa šťastia!

  Veľkosti dráhy: šírka 187 cm, dĺžka 157 cm.
  Šírky chodieb v bludisku: 18,5 cm. Zelené pásy: 15 cm. Písmenom P sú vyznačené všetky možnosti kde sa môžu nachádzať príšery. Písmeno T vyznačuje všetky možné pozície tehličiek.

  Fotky nám dráhu trošku skresľujú. Bludisko je reálne navrhnuté na bielej ploche v tvare štvorca s rozmermi 157 cm x 157 cm, ktorý je rozdelený na pomyslenú sieť menších štvorcov 8x8. Niektoré zo strán týchto štvorcov tvoria stenu chodby.

  Na dráhe treba počítať s odchylkami vzdialeností cca. 1 cm.
  alt